raspored sprovoda i ispraćaja

PONEDJELJAK
03.08.2020.

Mirogoj

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
11:40 Vladimir Poturić 30.07.2020 79
12:30 Neda Ladinek 23.07.2020 93

Miroševac

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Mile Šutić 30.07.2020 89
10:50 Darinka Radulj 29.07.2020 71
11:40 Kristian Jukić 30.07.2020 20
12:30 Ivanka Sabljić 29.07.2020 53
13:20 Štefica Martinić 30.07.2020 68
14:10 Sonja Zagajšak 29.07.2020 73
15:00 Marica Peček 30.07.2020 86

Krematorij Velika Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:00 Slobodan Lovrenčić 29.07.2020 69
12:00 Marko Ćavar 29.07.2020 64
12:40 Zvonimr Hlebec 30.07.2020 76
13:20 Natalija Marković 30.07.2020 52
14:00 Pavao Šapina 29.07.2020 87

Krematorij Mala Dvorana

Ispraćaj u Ime i prezime Datum smrti Godine
09:00 Snežana Ivanuš 29.07.2020 70
09:35 Elza Blažeković 29.07.2020 96
10:10 Štefica Haramina 28.07.2020 87
10:45 Veronika Nežmah 29.07.2020 88
11:55 Ana Valkaj 29.07.2020 96
12:30 Milan Žigić 29.07.2020 71
13:05 Doroteja Grgić 29.07.2020 82
13:40 Koraljka Haupt 30.07.2020 79
14:15 Radojka Andrić 30.07.2020 84

Mark.Polje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
10:50 Jako Čečura 30.07.2020 87
11:40 Matija Hedjevir 29.07.2020 74
12:30 Danica Zekić 29.07.2020 83
13:20 Ana Dutković 29.07.2020 89
14:10 Kata Ivanišević 29.07.2020 93

Stenjevec

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Dragica Huzjan 30.07.2020 88

Brezovica

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
15:00 Ivan Regelja 28.07.2020 58

Šestine

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Rudolf Somun 30.07.2020 88

Odra

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Katica Fiolić 29.07.2020 83

Čučerje

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Mira Malčić-Pirin 30.07.2020 86
15:00 Barica Rustan 30.07.2020 88

Planina Donja

Sprovod u Ime i prezime Datum smrti Godine
13:00 Franjo Kelčec 30.07.2020 80

starije

Ostavi komentar:

Komentari moraju biti odobreni prije objavljivanja!