Što ako primatelj ne preuzme telegram?

U slučaju da primatelj ne preuzme telegram u roku od 48 sati od pokušane dostave, pošiljatelja telegrama ne izvješćuje se o neuručenju teŠto ako primatelj ne preuzme telegramlegrama.